PIERWSZA KOMUNIA 2021 przygotowanie

Kilka informacji…

I. DATY MSZY ŚWIĘTYCH I SPOTKAŃ
Na drodze przygotowania będziemy wspólnie przeżywali Msze Święte,
które będą sprawowane co drugą niedzielę o godz. 15.00.
Po Mszy Świętej spotkanie organizacyjne z Rodzicami.
podczas Mszy Świętych odbędzie się też kolejno poświęcenie świec, książeczek i medalików, zgodnie z planem podanym poniżej.
W tym roku świece, książeczki i medaliki nabywają Rodzice w własnym zakresie.
DATY MSZY ŚWIĘTYCH i SPOTKAŃ:
21 lutego (dostarczyć metryki chrztu i pozwolenia od własnego proboszcza,
jeśli dziecko nie jest z naszej parafii)
7 marca – poświęcenie świec
21 marca – poświęcenie książeczek
11 kwietnia – poświęcenie medalików
25 kwietnia

II. PRÓBY
Odbędą się dwie próby w tygodniu poprzedzającym Komunię.
Wcześniej zostaną przydzielone role Rodzicom i Dzieciom.

III. SAKRAMENT POKUTY i POJEDNANIA
(SPOWIEDŹ ŚWIĘTA)
Odbędzie się w sobotę poprzedzającą Uroczystość Pierwszej Komunii
(do południa)

IV. DATY UROCZYSTOŚCI
Dzieci zostały podzielone wstępnie na trzy grupy:
niedziela 9 maja Msza św. o godz. 11.00 i 13.00
oraz niedziela 16 maja Msza św. o godz. 11.00.
Jest możliwe, aby 9 maja Uroczystość Pierwszej Komunii
odbyła sie też podczas Mszy św. o godz. 9.00.
Ostateczna decyzja zostanie podjęta na kolejnym spotkaniu.

V. DEKORACJE
Od wielu już lat tworzeniem dekoracji zajmuje się
Kwiaciarnia Akwiatki
u. Karpacka 31 A (pasaż handlowy)

kilka zdjęć z ubiegłych lat:

VI. ZDJĘCIA i FILMOWANIE
FOTO-PANORAMA
Ekspres
ul. Pomorska 6
Bydgoszcz