OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXX Niedziela Zwykła 25 października 2020

 1. Dzisiaj w kościołach (poza katedrami), obchodzona jest uroczystość Poświęcenia Własnego Kościoła. Każda świątynia obchodzi w ciągu roku uroczyście dwa dni: dzień swojego patrona i dzień swojej konsekracji. Dzień patrona to jakby dzień imienin kościoła. Tego dnia obchodzony jest zazwyczaj odpust parafialny. Natomiast dzień poświęcenia kościoła jest dniem jego oddania na wyłączną własność Panu Boga, aby był miejscem modlitwy dla parafialnej wspólnoty i miejscem sprawowania kultu.
 2. W środę w liturgii czcimy Świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo będziemy prosić Boga o silną wiarę. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach.

3.W przyszłą niedzielę, 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele będą one sprawowane według następującego porządku: 7:00, 9:00. 11:00 i 18:00. Nie będzie Mszy św. o 13:00. W tę uroczystość uwielbiamy Boga w Jego świętych – w tych, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności. Msza Święta na cmentarzu komunalnym przy ul Wiślanej 1     i 2 listopada o 12:00 a po niej procesja.

 1. W poniedziałek, 2 listopada w liturgii wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, jest to tzw. Dzień Zaduszny. W naszym kościele tego dnia sprawujemy trzy Msze Święte w następujących godzinach 7:00, 9:00 i 18:00.Będziemy je wszystkie sprawowali jako msze święte zbiorowe i będą koncelebrowane przez obecnych kapłanów. W zakrystii i w biurze przyjmujemy jeszcze intencje na te msze zbiorowe. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Dotarły też informacje, że Stolica Apostolska w związku z pandemią rozciągnęła czas zyskiwania odpustów zupełnych na cały listopad. Treść tej informacji na stronie internetowej naszej parafii.
 2. Przed nami ostatni tydzień różańcowy. Przypominamy, że codziennie w naszym kościele o godz. 17:30 gromadzimy się na różańcu, który wprowadza nas w wieczorną Eucharystię, Wszystkich parafian, zwłaszcza tych, którzy jeszcze z jakichś powodów nie uczestniczyli w październikowym nabożeństwie, zapraszamy na tę modlitwę.
 3. Przy wyjściu z kościoła znajdziemy kartki – formularze na jednorazowe Wymienianki (Wypominki) za zmarłych. Wypisane czytelnie formularze prosimy składać do skarbonki ustawionej z przodu kościoła, w okolicy prezbiterium.
 4. W minioną niedzielę swoimi ofiarami wsparliśmy Papieskie Dzieła Misyjne kwotą 1133 zł.

 

8.W dzisiejszą niedzielę świętujemy w naszym kościele uroczystość poświęcenia własnego kościoła. Dziękujemy Bogu za dar własnej świątyni i modlimy się za jej twórców, budowniczych i dobrodziejów – żyjących i zmarłych.

 1. Bydgoszcz wraz z całą Ojczyzną znajduje się w tzw. „czerwonej strefie” zagrożenia. Wzywamy i prosimy o bardzo restrykcyjne przestrzeganie zobowiązania do zakrywania ust i nosa w czasie nabożeństw w kościele, ale i w przestrzeni życia społecznego.
  10. Zważywszy na zwiększanie się liczby zachorowań
  przypominamy o obowiązujących zaleceniach Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski dotyczących środków ostrożności i praktyk religijnych. Znak pokoju bez podawania ręki (skinienie głową), możliwość Komunii Świętej na rękę – do czego jak najusilniej zachęcamy). Zachowanie bezpiecznego dystansu oraz dezynfekcja rąk przy wchodzeniu i wychodzeniu z kościoła. W naszym kościele może przebywać 1 osoba na 7 m2 a to wynosi do 130 osób.
 2. W naszym kościele spowiednik jest dostępny w konfesjonale codziennie 15 minut przed Mszą św. i nabożeństwem.
  12. Biuro parafialne czynne jest według stałego porządku: wtorek, czwartek i piątek od 15:30 do 17:00 a w środę i sobotę od 10:00 do 11:00.
  PZ Caritas dyżuruje obok salki parafialnej w każdą środę w godz. 17:00 – 18:00. Także pozostałe wspólnoty i grupy duszpasterskie- przy zachowaniu najwyższej ostrożności i określonych prawem norm- spotykają się zgodnie ze znanym porządkiem.

W tym tygodniu patronują nam:

28 X – Święci Apostołowie Szymon i Juda Tadeusz, którzy należeli do ścisłego grona uczniów Pana Jezusa; tradycja Kościoła przekazuje, że obaj dotarli do Mezopotamii, a następnie do Persji, gdzie ponieśli śmierć męczeńską za wiarę.

 1. Bardzo usilnie zachęcamy do czytania prasy katolickiej, która jest do nabycia na stoliku przy wyjściu głównym z kościoła.
 2. W miniony czwartek Trybunał Konstytucyjny ogłosił, że przepisy umożliwiające usunięcie poczętego dziecka w wypadku stwierdzenia jego ciężkiego uszkodzenia lub nieuleczalnej choroby – są niezgodne z Konstytucją! Niech Bóg wynagrodzi obficie wszystkim, którzy w tej intencji modlili się Nowenną Życia przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II i na szereg innych sposobów, w tym pościli, ofiarowali swoje cierpienia, przyjmowali Komunię Świętą w obronie niezbywalnego prawa do życia każdego bez wyjątku człowieka. Życie ludzkie jest święte od poczęcia do naturalnej śmierci. Decyzja Trybunału potwierdza niezmienne nauczanie Kościoła w tej sprawie.
 3. Polecajmy Bogu zmarłych Śp. Bp Bogdana Wojtusia z Gniezna. – długoletniego profesora – wykładowcę teologii moralnej i spowiednictwa w naszym Wyższym Seminarium Misyjnym, Śp. Czesławę Jankowską l.76 z ul. Komuny Paryskiej, Śp. Eugeniusza Perdenię l. 88 z ul. Przyjaznej, Śp. kapłanów i braci zakonnych, parafian i dobrodziejów, zmarłych z naszych rodzin i wszystkich zmarłych wskutek koronawirusa. Wieczny odpoczynek
  16. konta parafialne: Bank PKO BP: 25 1020 1462 0000 7602 0278 6804
  Bank Pekao SA: 07 1240 1183 1111 0000 1290 6473
  Bóg zapłać za wpłaty i ofiary