Zdalne nauczanie religii

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zachętą MEN do zdalnej pracy z uczniami, Komisja Wychowania Katolickiego KEP przypomina katechetom o możliwości korzystania z portali związanych z podręcznikami do religii.
Na portalach można znaleźć różnorodne materiały pomocnicze, skorelowane z treściami zawartymi w „Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego”. W przypadku niektórych portali, materiały katechetyczne są dostępne po bezpłatnym zalogowaniu:
http://www.ekatecheza.pl/

https://katechizmy.com.pl/

https://kulkat.pl/

https://portalkatechetyczny.pl/

https:// www.jednosc.com.pl/strefakatechety/
https://www.katechizmy.pl/

https:// www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety
Poza stronami prowadzonymi przez wydawców podręczników do religii, nie brakuje w sieci serwisów, blogów czy kanałów katechetycznych ukazujących bogactwo metodyczne i kreatywność katechetów – one również mogą być wsparciem w organizacji kształcenia na odległość. Niezależnie od powyższych propozycji, komisja zachęca do wykorzystywania znanych w kształceniu ogólnym platform edukacyjnych i innych narzędzi cyfrowych, umożliwiających zdalne nauczanie.
opoka.news/Warszawa

 

Źródło